Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Glåmos Musikklag

Musikklaget

Glåmos Musikklag ble stiftet høsten 2008, med formål om at bygda skulle ha egen musikk på 17. mai. I tillegg ble det åpnet for at også barn etterhvert skulle få et tilbud i musikklagets regi. Derfor ble det året etter startet opp en barnesang-gruppe. Denne gruppa ligger for tida nede, men vi håper at det finns noen ildsjeler som kan starte opp igjen dette flotte tilbudet.

Musikklaget har etterhvert utvidet aktiviteten, og har hatt flere opptredener både i og utenfor bygda. Hovedarrangementet for Musikklaget er «Førjulsmoro» som blir arrangerer første helga på desember. Dette begynner nå å bli en tradisjon, som bygdafolket ser ut til å sette stor pris på. Musikklaget har bestemt at halvparten av inntektene fra denne kvelden skal deles med Glåmos Samfunnshus.

Glåmos Musikklag har øvelser annenhver onsdag kl. 19.00 i Glåmos Samfunnshus.
Vi er for tiden ca. 15 medlemmer, som treffes først og fremst for å spille. Men, vi tar oss bestandig tid tilkaffe, kaker og en trivelig prat. Vi legger ikke lista veldig høyt når det gjelder det musikalske. Vi gjør dette for at det er arti.

Nye medlemmer er hjertelig velkommen!

Styret består av:
Leder: Rolf Knutsen, tlf 922 03 550
Kasserer: Espen Prytz Sorken, tlf 404 08 342
Sekretær: Daniel Tingstad, 930 38 831